Úřední doba ve dnech mimořádného režimu

Úřední doba ve dnech mimořádného režimu upravena pro veřejnost:

Po – St       8  –  12 hod.

Tel.: 495 490 318, 737 920 814

Pedagogičtí pracovníci jsou dostupni online prostřednictvím e-mailu info@zspbydzov.cz.

Děkujeme zákonným zástupcům za spolupráci.

 

Zápis na školní rok 2020/2021

Dne 1. dubna 2020 se bude konat zápis do 1. ročníku ZŠ a ZŠ speciální. Jsme specializované pracoviště, které poskytuje základní vzdělání a výchovu zejména žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je uvedena v par. 16 odst. 9 školského zákona.
Ve speciálních třídách pracují speciální pedagogové a pedagogičtí asistenti. Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Výuka probíhá v učebnách, které odpovídají speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Máme interaktivní tabule, bezbariérový přístup, předností je příjemné rodinné prostředí menší školy. Nachází se zde jak prostor pro individuální výuku, volnou hru, tak i pro relaxaci. Počet žáků ve třídách je snížený.
V průběhu školního roku mají děti možnost účastnit se pravidelné zooterapie a canisterapie. Žáky přijímáme na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce. Pokud mají rodiče zájem, mohou nás navštívit, rádi je školou provedeme. Další informace na webových stránkách školy www.zspbydzov.cz.

 
 
 
 

Návštěvní den

Ne v každém městě je základní škola speciální pro žáky s handicapem. Naše škola vzdělává žáky, jež potřebují individuální a respektující přístup s ohledem na závažnost jejich zdravotního postižení. Pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a širokou veřejnost nabízíme akci „Otevřená škola.“  Ve dnech 11. a 14. března 2020 jsou připraveny komentované prohlídky školy, v sobotu přednáška speciálních pedagogů na téma „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra) a pro děti tvořivá dílna.

Srdečně Vás zveme na návštěvní den ZŠ.

Odkaz ke stažení zde:Dny otevřených dveří

 

 

Pf 2020

Vánoční prázdniny začínají 22.12. 2019. Zpět do školy se vrátíme 6.1. 2020.

PF 2020