Zooterapie

Další akcí v rámci projektu Škola pomáhá byla zooterapie v Bydžovské Lhotce. Žáci I. stupně a speciálních tříd se svezli na koních, vyzkoušeli si různé práce v hospodaření, starali se o zvířata a stihli si užít i krátkou stopovanou.

 

Zooterapie

Dne 29. 4. žáci 2. a 5. ročníku odjeli  do Bydžovské Lhotky na zooterapii. Po příjezdu na uvítanou paní Bártová dětem připravila malé občerstvení. Během dne děti jezdily na koních, uklízely výběh, ale největším zážitkem byla jízda kočárem. V průběhu projížďky děti pozorovaly jarní přírodu. Na závěr osvěžily koně příjemnou sprchou.  Děkujeme za krásný den.

 

Zooterapie

Ve dnech 4. a 11. října se naši žáci opět zúčastnily zooterapie u paní Bártové v Bydžovské Lhotce. V krásné teplé podzimní dny se děti nejenom nechaly povozit na konících, ale hlavně také aktivně prováděly hipoterapii a fyzioterapii na koňském hřbetě za odborné pomoci zkušené paní fyzioterapeutky, našich paní asistentek a učitelek. Děti se projely místní okouzlující podzimně zbarvenou krajinou a po cestě se učily poznávat listnaté stromy, objevovaly tvary a obrazce skryté v přírodě a učily se je správně pojmenovat. Koníkům a dalším zvířátkům děti přivezly usušené pečivo pro zpestření jídelníčku a zapojily se do přípravy krmiva Pracovaly s hráběmi, vidlemi, lopatou i vozíkem. Dny strávily na čerstvém vzduchu, rehabilitovaly a následně se svezly na kočáru taženém koňským spřežením.
Budeme se s dětmi opět těšit na jarní pokračování oblíbených hipoterapií na koňských hřbetech a na úžasná setkání s dalšími domácími zvířátky na farmě nedaleko Nového Bydžova.

 

Zooterapie

13. a 20. září se žáci speciálních tříd poprvé po prázdninách vypravili na zooterapii do Bydžovské Lhotky. Čekala tu na ně vždy usměvavá p. Bártová a její koně Janek a Matěj. Děti se projely na koních, pomohly vykartáčovat oslíka Mikuláše, vyrobily si koně z papíru a hledaly poklad. Na konci byly odměněny jízdou kočárem. Už teď se těší na další setkání.

 

 

Zooterapie

Ve středu 24.5. navštívili žáci speciálních tříd v Bydžovské Lhotce paní Bártovou a koně Janka, Matěje, Edu a oslíka Mikuláše. Žáci nejprve pomáhali s přendáváním chleba do přepravky a s čištěním oslíka. Za odměnu se svezli na koních, na kterých předváděli různé cviky. Dále děti hledaly poklad, při kterém plnily připravené úkoly. Nakonec paní majitelka zapřáhla koně za kočár a děti svezla do nejbližší vesnice na autobus. Počasí nám přálo a my se budeme těšit na další setkání.

 

Zooterapie

Ve čtvrtek 29. 9. žáci z 1. a 2. třídy zavítali do nedaleké Bydžovské Lhotky, kde si zpříjemnili den zooterapií. Přivítala nás vstřícná a obětavá paní Bártová. Seznámila nás s blízkým okolím a zvířaty, především koňmi Matějem a Artušem, kteří nás provázeli celou terapií. Děti si zahrály stopovací hru. Za plnění úkolů na ně na konci čekala sladká odměna. Největším zážitkem pro nás byla zpáteční jízda kočárem. Jeli jsme z Bydžovské Lhotky přes Měník, Humburky až na luka do Nového Bydžova.
Děkujeme za krásný den a těšíme se na příště.

 

Zooterapie 7. 9. 2022

I tento školní rok jsme zahájili již tradiční zooterapii. S dětmi jsme navštívili v Bydžovské Lhotce paní Bártovou, koně Matěje a Janka. Po přivítání děti započaly terapii se zvířaty, která využívá pozitivního působení a léčebného kontaktu zvířete a člověka. Děti také plnily úkoly a odpovídaly na  otázky. Děkujeme paní Bártové za milou péči a těšíme se na další setkání.

 

Zooterapie

V úterý 10.5. odjely děti ze speciálních tříd do Bydžovské Lhotky na zooterapii.
Paní Bártová dětem na uvítanou připravila občerstvení . Děti jezdily na koních, v obci poznávaly kontejnery na odpad, střídaly se v péči o poníka, pozorovaly přírodu a další zvířata.
Zpáteční cestu do školy si zpestřily hledáním pokladu. Ten našly až po splnění úkolů na polní cestě z Bydžovské Lhotky do Měníka. Už se moc těší na další návštěvu, která bude 26. května.

 

Zooterapie prvního stupně

Ve čtvrtek 30. září vyrazili žáci 1., 2. a 4. ročníku na svou první zooterapii do Bydžovské Lhotky k paní Bártové. Od rána nám krásně svítilo a  hřálo sluníčko, a tak si mohly děti užít jízdu na koních, ale i péči o zvířata. Poznávali připravené zemědělské plodiny, projeli se kočárem a na závěr se zapojili do plnění úkolů na stezce za pokladem. I když některé děti měly zpočátku obavy ze setkání s koňmi, domů odjížděly šťastné a nadšené. Všechny se těší , že si akci opět brzy zopakují.

 

Zooterapie v Bydžovské Lhotce

Ve středu 22. září vyrazili žáci ze speciálních tříd na oblíbenou zooterapii do Bydžovské Lhotky k paní Bártové. Počasí se po deštivé noci umoudřilo, a tak si mohly děti užít jízdu na koních, ale i péči o zvířata. Snažily se poznávat připravené zemědělské plodiny a připravena pro ně byla i stezka plná úkolů, zakončená hledáním pokladu. Krásným ukončením celé akce byla oblíbená jízda kočárem taženým koňmi. Děti byly nadšené a těší se, že si akci opět brzy zopakují!

 

Zooterapie

Děti ze speciálních tříd (I. a II.) odjely dne 12. 5. do Bydžovské Lhotky na zooterapii.
Jezdily na koních, pozorovaly morčátka, hřebelcovaly koníka, obdarovaly zvířata tvrdým pečivem a mrkvemi, zopakovaly si třídění odpadu a hledaly poklad. Při cestě za pokladem musely plnit úkoly, které je prověřily z nabytých znalostí. Na závěr se s paní Bártovou projely kočárem. Děti byly z programu nadšené, při jízdě kočárem výskaly radostí a všechny se těší na plánovaný červnový pobyt.