Strašidelné sklepení

Ve dnech 24. – 25. října 2019 se uskutečnilo již tradiční ,,Strašidelné sklepení“. Tajemnou strašidelnou stezku, výstavku výrobků a výtvarných prací žáků si přišli prohlédnout děti z mateřských i základních škol z Bydžova a okolí, rodiče a kamarádi žáků školy.

 

Návštěva knihovny

Dne 24. října 2019 žáci speciální třídy a 1. stupně navštívili knihovnu v Novém Bydžově. Stručně se seznámili s historií „Balounkovy vily“ a s pravidly slušného chování v budově knihovny. Každý si vybral podle svého zájmu knížku, u které zjistil jejího autora a ilustrátora. Ve škole si potom k zápiskům vytvořili vlastní ilustraci.

 
 
 

Kopidlenské poupě

V pátek 11.10. 2019 se soutěžní družstvo ve složení M. Oláh, N. Semencová, D. Telvák a E. Telváková zúčastnilo přírodovědné soutěže Kopidlenské poupě, kterou již po  22. pořádala Střední zahradnická škola v Kopidlně. S dalšími sedmi družstvy z praktických a speciálních škol soupeřili žáci v poznávání rostlin, přírodovědném testu a aranžování rostlin na snop. V jednotlivcích se na 4. místo probojovala N. Semencová, M. Oláh obsadil 9. místo a D. Telvák 19. místo. Tato umístění jim jako družstvu vynesla celkově krásné 2. místo.

 
 

Etiketa a školní řád

Dne 26. 9. zavítala na naší školu paní Kateřina Kloudová s výchovným programem Etiketa a školní řád. Akce se zúčastnili všichni žáci školy.
Paní lektorka společně s dětmi řešila situace, které mohou nastat ve třídě, na chodbě, v jídelně apod. Hraním rolí si vyzkoušely, jak se mají k sobě navzájem chovat, kdy má dáma přednost, kdo zdraví první, co je slušné a co se nehodí. Děti se přidělených rolí zhostily úspěšně.

Číst dál

 

O etiketě aneb Trapas nepřežiju

Dne 25. 9. žáci 4. – 9. ročníku zhlédli naučné a výchovné představení Trapas nepřežiju, který se věnoval slušnému chování. V hlavních rolích zábavného a zároveň poučného představení uskutečněného pod záštitou starosty města účinkovali M. Dolinová a L. Ondřej. Začátek a konec představení patřil zpěvačkám A. Slováčkové a N. Řehořové.

Číst dál

 

Výtvarná soutěž Pomáháme seniorům

Na konci školního roku se žáci 8. – 9 ročníku zapojili do výtvarné soutěže Pomáháme seniorům, kterou pořádá každoročně Oblastní charita Hradec Králové. N. Horváth obsadil 1. místo, S. Csuporiová 2. místo a M. Mitáčová 3. místo. Slavnostní vyhlášení proběhlo 25. září na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
Číst dál

 

Zooterapie (19. 9.)

Ani chladné počasí nemohlo odradit děti ze speciálních tříd (I., II. a III.) od návštěvy zvířat v Bydžovské Lhotce.

Děti jezdily na koních, staraly se o oslíky, na vozíku vozily trávu, větvičky šípků a bezu, hledaly poklad, zopakovaly si znalosti o ovoci a zelenině, poznávaly venkovní rostliny u domu paní Bártové. S nadšením si poslechly, že již za několik týdnů si tento pobyt u zvířátek zopakují.

Číst dál

 

Vzdělávací programy o dospívání

V pondělí 9. 9. zavítala mezi naše žáky paní Blažková, která si připravila pro žáky 6. až 9. ročníků výchovně vzdělávací programy Žena jako symbol života pro dívky a pro chlapce Na startu mužnosti.

Přednáška byla zaměřena na fyzické změny v dospívání, zásady intimní hygieny, zdravý životní styl a vztahy mezi vrstevníky. Nezapomněli jsme ani na žáky prvního stupně, kterým byl věnován program Dospívám aneb život plný změn. Zúčastněné dívky na závěr těchto programů obdržely hygienické balíčky a chlapci naučné příručky.

Číst dál

 

Odolávání nátlaku a umění relaxace

V pondělí 6. května nás navštívila paní J. Musilová. Pro žáky 2.,3. a 4.ročníku měla připravený program s názvem „Emoce a odolávání nátlaku”. Všichni se ve svém životě občas setkáváme se situacemi, které jsou nám nepříjemné. Proto je zapotřebí posilovat právě takové sociální dovednosti, které nám pomůžou naučit se nahlas vyslovit svůj nesouhlas, nebo se vyjádřit k věcem, které se nám nelíbí. Děti měly možnost si tyto modelové situace „prožít“ nanečisto a vyzkoušet si, jaká reakce je pro ně ta správná. Stát si za svým názorem a obhájit si ho před ostatními se jim bude hodit celý život.
Číst dál

 

Čarodějnice

30.dubna si na hřišti u naší školy dali sraz čarodějové a čarodějnice. Konalo se zde totiž zábavné kouzelné dopoledne. Žáci 2.stupně, pod vedením p.uč.Kazdové, připravili pro mladší děti různé hry a soutěže. Létalo se na koštěti, lovily se poklady, házelo se na koš, jezdil se slalom apod. Kdo chtěl, mohl se nechat zkrášlit malbou na obličej a proměnit se tak třeba v pavouka, motýla či mimoně. Po splnění všech úkolů čekala na každé dítě malá odměna. A na závěr si všechny čarodějnice a čarodějové společně zatančili.
Číst dál

 

Den Země

Pro nepřízeň počasí se v pondělí 29. dubna naše škola nemohla zapojit do očisty okolí Nového Bydžova, která se konala v rámci Dne Země. Proto jsme pro žáky připravili náhradní program o třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci si na praktických úkolech zopakovali pravidla třídění odpadu, zhlédli naučné video o výrobě papíru z přírodních surovin, ale i jeho recyklaci. Děti z prvního stupně si následně vyrobily vlastní ruční papír, který následující den využily při hodině výtvarné výchovy. Práce žáky velice bavila.
Číst dál

 

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 25. 4. dopoledne žáci 2 – 4. ročníku navštívili knihovnu. Prostřednictvím paní knihovnice se dozvěděli, jak vzniká knížka, kolik lidí se do procesu jejího vzniku musí zapojit. Seznámili se s dílem spisovatele V. Čtvrtka, zhlédli zfilmované pohádky, které napsal a nakonec si vyrobili loutku postaviček z jeho pohádek.
Číst dál

 

Dílenská soutěž

Ve středu 24. 4. 2019 jsme se zúčastnili tradiční dílenské soutěže ve speciální škole v Hradci Králové. Na tuto akci jezdíme každý rok a letos nás reprezentovali Patrik Bajza, Milan Oláh a Kristián Šereš. Tito chlapci se utkali se žáky z dalších škol o nejzdařilejší provedení zadaného dílenského výrobku. Mladší žáci vyráběli lodičku ze dřeva a starší zase krabičku, rovněž ze dřeva. Na začátku klání žáci obdrží materiál, nářadí a technický výkres. Učitelé své žáky mohou v práci nasměrovat a poradit jim, ale samotný výrobek již musí vytvořit sami. Naši chlapci nepatřili mezi nejlepší, ale ani mezi ty nejméně úspěšné. Umístili se uprostřed startovního pole dvanácti účastníků.

 

Podmořský svět

Říká se, že známe víc povrch Marsu než dna našich moří a oceánů. Je to škoda, protože vodní svět je ve své pestré harmonii fascinující podívaná.

Jsme rádi, že jsme se jí mohli zprostředkovaně zúčastnit. Pozvali jsme na besedu pro naše žáky a žákyně Mgr. Radka Bohuňovského – profesionálního potápěče a instruktora potápění, tedy člověka, který má velkou osobní zkušenost se světem pod hladinou.
Číst dál

 

Velikonoční dílna

Ve středu 17. dubna se již tradičně uskutečnila odpolední velikonoční dílna plná nápadů na velikonoční výzdobu. Žáci si mohli vyrobit papírový košíček, velikonoční přání, slepičku, květinový obrázek na dveře či ozdobit vyfouknuté vajíčko.
Číst dál

 

Beseda – Semiramis

Ve středu 17. dubna k nám do školy opět přijeli pracovníci občanského sdružení Semiramis z Hradce Králové. Je to organizace, která má dlouholetou tradici v oblasti prevence rizikového chování a vzdělávání. Její milí pracovníci přišli mezi žáky a promluvili s nimi o tématech, které si děti při minulém setkání samy vybraly. Mezi žáky 7. a 8. ročníku to bylo téma závislosti. Dozvěděly se, že závislosti mají mnoho druhů, a to od ne příliš vážných, až po ty život ohrožující. U starších žáků z 8.a 9.ročníku bylo probráno téma rodinné vztahy, tedy věc každodenního života. Společně strávené chvíle při aktivním rozhovoru, hře a vyprávění jistě měly pro děti velký význam a těšíme se na příští setkání.

 

Projekt Vody

Den 22. březen je vyhlášen světovým Dnem vody. Proto jsme v průběhu března ve škole uskutečnili projekt s názvem Voda. Cílem bylo předat dětem netradiční a zábavnou formou vědomosti o významu vody v přírodě a o její důležitosti pro život.
Číst dál