Efektivní komunikace

Žáci 1. – 5. ročníku zahájili 12. prosince preventivní program  Efektivní komunikace, který vede Mgr. Musilová z PPP v Hradci Králové. V první hodině se věnovali vzájemnému chování mezi kamarády a spolužáky. Vyjadřovali své názory na to, jaké chování se jim líbí a co jim vadí.

 

Přednáška o AIDS

Jsou nebezpečí, o nichž všichni víme, ale připadá nám, že jsou vzdálená a netýkají se nás. Přesto je dobré je znát. V případě AIDS se jedná o nebezpečí smrtelná a hrozí každému. Pozvali jsme na naší školu pana Mgr. Víta Pospíšila, který se prevencí této nemoci zabývá. Připravil pro nás dvouhodinový blok pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Tématika byla zpracovaná pestrou formou, která byla pro děti přístupná. Hry, obrázky na interaktivní tabuli a doprovodné povídání byly představené vyváženě – nechtěly vystrašit, ale vyslovily jasné varování, které si všichni zúčastnění uvědomili. Pro naše děti byla tato aktivita důležitá, přínosná i zábavná.

 

 

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. prosince  navštívil školu Mikuláš se svým doprovodem. Všechny děti obdaroval perníčky a ovocem. Navodil tak krásnou prosincovou atmosféru.

 

Prevence šikany

Ve čtvrtek 21.11.2019 se konal na ZŠ Palackého další blok přednášky lektorů z organizace Semiramis. Blok byl zaměřen na vztahy v kolektivu – prevence šikany. Program byl velkým přínosem jak pro žáky, tak pro učitele. Dozvěděli jsme se o sobě mnoho informací, žáci pracovali spontánně, projevil se temperament některých žáků. Vítala jsem střídání činností. Lektoři vedli blok s vlídným přístupem, snadno upoutali pozornost žáků.

 

Pelíškova zahrádka

Dne 20. 11. jsme v rámci projektu environmentální výchovy na naší škole přivítali zástupce Muzea přírody Český ráj s programem Pelíškova zahrádka. Děti ze ZŠ speciální a I. stupně se seznámily s Pelíškem a jeho chováním v lese. Postupně si osvojily znalosti o nerostech a rostlinách. Na závěr daly Pelíškovi slib, že budou dodržovat zásady ochrany přírody.  Pro žáky II.stupně byl připraven vzdělávací program Obojživelníci.

 

Krajský přebor ve stolním tenisu

Ve středu 6.listopadu 2019 se naši žáci Daniel Telvák a Milan Oláh zúčastnili krajského přeboru žáků speciálních škol ve stolním tenisu. Tato akce se koná vždy v tomto období ve sportovní hale Speciální školy v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že akce proběhla v den stávky učitelů, nebyla účast taková jako obvykle. Turnaj odehrálo 9 chlapců ze speciálních škol v regionu. Oba naši hráči si vedli velmi dobře a výsledkem bylo krásné umístění. Daniel Telvák obsadil 3. místo a Milan Oláh celý turnaj vyhrál, skončil na 1. místě. Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Dík nepatří jen za sportovní úspěch, ale i za bezvadné chování v průběhu celé akce.

 

Strašidelné sklepení

Ve dnech 24. – 25. října 2019 se uskutečnilo již tradiční ,,Strašidelné sklepení“. Tajemnou strašidelnou stezku, výstavku výrobků a výtvarných prací žáků si přišli prohlédnout děti z mateřských i základních škol z Bydžova a okolí, rodiče a kamarádi žáků školy.

 

Návštěva knihovny

Dne 24. října 2019 žáci speciální třídy a 1. stupně navštívili knihovnu v Novém Bydžově. Stručně se seznámili s historií „Balounkovy vily“ a s pravidly slušného chování v budově knihovny. Každý si vybral podle svého zájmu knížku, u které zjistil jejího autora a ilustrátora. Ve škole si potom k zápiskům vytvořili vlastní ilustraci.

 
 
 

Kopidlenské poupě

V pátek 11.10. 2019 se soutěžní družstvo ve složení M. Oláh, N. Semencová, D. Telvák a E. Telváková zúčastnilo přírodovědné soutěže Kopidlenské poupě, kterou již po  22. pořádala Střední zahradnická škola v Kopidlně. S dalšími sedmi družstvy z praktických a speciálních škol soupeřili žáci v poznávání rostlin, přírodovědném testu a aranžování rostlin na snop. V jednotlivcích se na 4. místo probojovala N. Semencová, M. Oláh obsadil 9. místo a D. Telvák 19. místo. Tato umístění jim jako družstvu vynesla celkově krásné 2. místo.

 
 

Etiketa a školní řád

Dne 26. 9. zavítala na naší školu paní Kateřina Kloudová s výchovným programem Etiketa a školní řád. Akce se zúčastnili všichni žáci školy.
Paní lektorka společně s dětmi řešila situace, které mohou nastat ve třídě, na chodbě, v jídelně apod. Hraním rolí si vyzkoušely, jak se mají k sobě navzájem chovat, kdy má dáma přednost, kdo zdraví první, co je slušné a co se nehodí. Děti se přidělených rolí zhostily úspěšně.

Číst dál

 

O etiketě aneb Trapas nepřežiju

Dne 25. 9. žáci 4. – 9. ročníku zhlédli naučné a výchovné představení Trapas nepřežiju, který se věnoval slušnému chování. V hlavních rolích zábavného a zároveň poučného představení uskutečněného pod záštitou starosty města účinkovali M. Dolinová a L. Ondřej. Začátek a konec představení patřil zpěvačkám A. Slováčkové a N. Řehořové.

Číst dál

 

Výtvarná soutěž Pomáháme seniorům

Na konci školního roku se žáci 8. – 9 ročníku zapojili do výtvarné soutěže Pomáháme seniorům, kterou pořádá každoročně Oblastní charita Hradec Králové. N. Horváth obsadil 1. místo, S. Csuporiová 2. místo a M. Mitáčová 3. místo. Slavnostní vyhlášení proběhlo 25. září na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
Číst dál

 

Zooterapie (19. 9.)

Ani chladné počasí nemohlo odradit děti ze speciálních tříd (I., II. a III.) od návštěvy zvířat v Bydžovské Lhotce.

Děti jezdily na koních, staraly se o oslíky, na vozíku vozily trávu, větvičky šípků a bezu, hledaly poklad, zopakovaly si znalosti o ovoci a zelenině, poznávaly venkovní rostliny u domu paní Bártové. S nadšením si poslechly, že již za několik týdnů si tento pobyt u zvířátek zopakují.

Číst dál

 

Vzdělávací programy o dospívání

V pondělí 9. 9. zavítala mezi naše žáky paní Blažková, která si připravila pro žáky 6. až 9. ročníků výchovně vzdělávací programy Žena jako symbol života pro dívky a pro chlapce Na startu mužnosti.

Přednáška byla zaměřena na fyzické změny v dospívání, zásady intimní hygieny, zdravý životní styl a vztahy mezi vrstevníky. Nezapomněli jsme ani na žáky prvního stupně, kterým byl věnován program Dospívám aneb život plný změn. Zúčastněné dívky na závěr těchto programů obdržely hygienické balíčky a chlapci naučné příručky.

Číst dál

 

Odolávání nátlaku a umění relaxace

V pondělí 6. května nás navštívila paní J. Musilová. Pro žáky 2.,3. a 4.ročníku měla připravený program s názvem „Emoce a odolávání nátlaku”. Všichni se ve svém životě občas setkáváme se situacemi, které jsou nám nepříjemné. Proto je zapotřebí posilovat právě takové sociální dovednosti, které nám pomůžou naučit se nahlas vyslovit svůj nesouhlas, nebo se vyjádřit k věcem, které se nám nelíbí. Děti měly možnost si tyto modelové situace „prožít“ nanečisto a vyzkoušet si, jaká reakce je pro ně ta správná. Stát si za svým názorem a obhájit si ho před ostatními se jim bude hodit celý život.
Číst dál

 

Čarodějnice

30.dubna si na hřišti u naší školy dali sraz čarodějové a čarodějnice. Konalo se zde totiž zábavné kouzelné dopoledne. Žáci 2.stupně, pod vedením p.uč.Kazdové, připravili pro mladší děti různé hry a soutěže. Létalo se na koštěti, lovily se poklady, házelo se na koš, jezdil se slalom apod. Kdo chtěl, mohl se nechat zkrášlit malbou na obličej a proměnit se tak třeba v pavouka, motýla či mimoně. Po splnění všech úkolů čekala na každé dítě malá odměna. A na závěr si všechny čarodějnice a čarodějové společně zatančili.
Číst dál

 

Den Země

Pro nepřízeň počasí se v pondělí 29. dubna naše škola nemohla zapojit do očisty okolí Nového Bydžova, která se konala v rámci Dne Země. Proto jsme pro žáky připravili náhradní program o třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci si na praktických úkolech zopakovali pravidla třídění odpadu, zhlédli naučné video o výrobě papíru z přírodních surovin, ale i jeho recyklaci. Děti z prvního stupně si následně vyrobily vlastní ruční papír, který následující den využily při hodině výtvarné výchovy. Práce žáky velice bavila.
Číst dál